Werkwijze


Eerste gesprek (telefonisch):

Voordat u uw eerste consult heeft, vindt er een telefonisch gesprek plaats. Hierin worden al kort wat dingen nagevraagd zoals uw reden van aanmelding, of u verwezen bent of zelf het initiatief heeft genomen en wat u verwacht van de behandeling. Tevens wordt hierin het eerste consult gepland.

 

Te doen voor eerste consult:
Na dit telefonisch gesprek ontvangt u via de mail of post een vragenlijst en instructie voor het bijhouden van een eetdagboek. Deze stuurt u uiterlijk 24 uur voor het eerste consult retour.

 

Wat moet u meenemen naar het eerste consult:

- (eventueel) een verwijsbrief

- een ID bewijs

- uw verzekeringsbewijs

 

Eerste consult (60 minuten):

Tijdens het eerste consult wordt er dieper ingegaan op de reden van uw aanmelding en welke behandeling het beste bij u en uw leefwijze past. Ook wordt er een lichaamsmeting gedaan om een beginpunt te bepalen. Hiervoor moet u uw schoenen en sokken uitdoen dus gemakkelijke kleding hiervoor is handig.

 

Eventuele vervolg consulten (15 of 30 minuten):

Soms is één consult genoeg maar vaak duurt het langer om een resultaat te bereiken. Hiervoor kunnen na het eerste consult vervolg consulten worden ingepland van 15 of 30 minuten. Dit gaat uiteraard altijd in samenspraak. Hoe deze consulten eruit zien hangt volledig af van de klacht waarmee u bent gekomen, wat uw doel is en waar u de nadruk op wilt leggen.

consulten van 15 minuten zijn vaak korte weegmomenten waarbij kort wordt besproken wat een volgende stap kan zijn. Tijdens de consulten van 30 minuten is er meer tijd voor vragen en uitleg.